Dokument z 1665 r. o budowie wałów

Dokument z 1665 roku związany z budową wałów otaczających miasto Rawicz*.

JAN Z BNINA OPALIŃSKI WOJEWODA INOWROCŁAWSKI

Wiadomym czynimy, komu o tym wiedzieć należy, osobliwie Urzędowi Radczemu Wojewódzkiemu i Wszystkiemu pospólstwu miasta naszego Rawicza, że przy miastach i miasteczkach nowo fundowanych, gdy do perfekcji swojej przychodzą, wszelkie porządki są potrzebne. Między naszymi porządkami najpotrzebniejsze, gdy miasta i miasteczka w zamknięciu ostawają: co nie każdemu wolno w nocy wjechać i wyjechać, do którego porządku my się przed rokiem zastosowali i kazali Burmistrzowi Waszemu Rawickiemu, aby się o to starał, żeby i miasto nasze Rawicz było i powstawało w zamknięciu dobrym i wałem otoczone było, któremu rozkazowi dosyć uczynił i początek zakładał (zrobił).

Jednak nas to doszło słyszeć, że się niektórzy mieszczanie nasi rawiccy znajdują, którzy woli naszej i rozkazowi naszemu przeczą, co nas bardzo boleć musi.

Rozkazujemy tedy tym Uniwersałem naszym surowo Urzędowi Radczemu Wojewódzkiemu i wszystkiemu pospólstwu, abyście ten rozpoczęty budynek koło wału jak najprędzej kończyli, a że to nie będzie wielkim ciężarem mieszczan, pozwalamy brać na ten budynek na pierwszy rok z naszych dochodów piwa trzydzieści warów i cały dochód koła Bractwa Strzeleckiego, z miejskich kas dochodów żebyście na każdy rok przeznaczyli złotych tysiąc, komornicy w mieście, chałupnicy na przedmieściu, którzy ciężarów mało co ponoszą w tydzień raz darmo powinni robić i że się zajmuje ogrody, przez które wał musi być prowadzony, jest to wola nasza, gdyż pieniądze według pierwszego kupna będą zwrócone Posesorom tych ogrodów, mają być Radczemu bez uprzykrzania ustąpione. A który by się ważył z poddanych naszych być przeciwko naszemu rozkazowi, każdego takiego pewną i nieodmienną winą obwinionego, tego z winą przy sobie posłać panu na Zamku Osieckim.

Anno Domini 1665

Jan z Bnina Opaliński        Zofia Opalińska


* Dokument wydany 24.06.1665 r. na Zamku Osieckim, jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod nr. I/29.
Wymiary: 413 x 323 mm, karta papieru, stan dobry. Wyciśnięta pieczęć herbowa J. Opalińskiego. Podpisy: Jan z Bnina Opaliński Wda. Inow.
In verso: współczesny regest dokumentu w języku niemieckim, tłumaczenie: Jan z Bnina Opaliński, wojewoda inowrocławski jako pan dziedziczny miasta Rawicz oznajmia i przypomina władzom miejskim tegoż miasta obowiązek obwałowania miasta i wybudowania budynku przy wałach. W celu zrealizowania tych postulatów przeznacza z dochodów dworskich dochód z 30 warów piwa, dochód króla bractwa strzeleckiego, zaś z dochodów miejskich Rawicz winien corocznie przeznaczyć 1000 zł oraz zobowiązać komorników i chałupników do bezpłatnej robocizny raz w tygodniu, a poszkodowanym osobom, przez których grunty biegną wały, przyrzeka zwrot kosztów zakupu ich. Oryginał w języku polskim.
[Rawickie archiwalia, pod redakcją T. Pawłowskiego, H. Pawłowskiego, J. Jarczewskiego. Rawicz 2013. Wydanie II uzupełnione.]

Rawicz na starych pocztówkach

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pomniki i tablice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TPR ©2024 TPR