Rys historyczny

TPRRawickie Towarzystwo Kulturalne powstało 23 kwietnia 1963 roku, jako oddział powiatowy WTK. Indywidualne deklaracje o przynależności do towarzystwa złożyło 20 osób i jako członkowie instytucjonalni wiele zakładów pracy. W pierwszych latach działalności RTK było koordynatorem działalności kulturalnej i oświatowej na terenie Rawicza i powiatu.

Pierwszym przewodniczącym zarządu został Czesław Hepner, a jego zastępcami Mieczysław Przybylak i Ludwik Murawa.
Czerwiec 1985 r. - Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Towarzystwa. Wybrano nowy zarząd w składzie: prezes - Józef Stasiak, członkowie - Stanisław Barkowski, Michał Balbus, Leon Nowak, Karol Kapuciński, Franciszek Joop, Krystyna Jankowska i Lubosław Domachowski.
Lipiec 1986 r. - Obchody 350-lecia Miasta. Zorganizowanie następujących zadań przez RTK: wydanie biuletynu o historii Rawicza, ogłoszenie konkursów dla młodzieży szkolnej „Rawicz - moje miasto” i dla dorosłych „Rawicz - miasto od innych droższe”, wystawa fotograficzna pt. „Zakątki Rawicza”, przeprowadzenie zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców na odrestaurowanie lokalnych zabytków podczas występów zespołów folklorystycznych.
Listopad 1986 r. - Towarzystwo uzyskuje II miejsce w konkursie ogólnokrajowym dla Stowarzyszeń Regionalnych pod tytułem „Bliżej regionu - bliżej kraju”.
Grudzień 1986 r. - ukazuje się pierwszy numer „Komunikatów RTK”.
Styczeń 1987 r. - Towarzystwo występuje z apelem „Ocalić od zapomnienia” skierowanym do społeczeństwa miasta w celu uzyskania pomocy w zorganizowaniu wystawy "Raviciana w 350-lecie Rawicza".
Grudzień 1987 r. - Towarzystwo Wydaje swój ekslibris tematycznie związany z obchodami 350-lecia Rawicza.
Styczeń 1988 r. - otwarcie „Regionalnej Oficyny Wydawniczej”.
Maj 1988 r. - Towarzystwo organizuje konkurs dla młodzieży szkół podstawowych „Rawicz i Ziemia Rawicka w najlepszym opowiadaniu”.
Czerwiec 1988 r. - ukazuje się przewodnik po Rawiczu wydany przez członków Towarzystwa.
Styczeń 1989 r. - Towarzystwo jest współorganizatorem sesji popularno-naukowej „Południowo-Zachodnia Wielkopolska w Powstaniu 1918-1919”.

1989-1993 Zarząd TPRMaj 1989 r. - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Cechu Rzemiosł Różnych, podczas którego Rawickie Towarzystwo Kulturalne przyjmuje nazwę Towarzystwo Przyjaciół Rawicza.
Wybrano pierwsze władze TPR:
• prezes - Józef Stasiak,
• I wiceprezes - Jan Świerzewski,
• II wiceprezes – Michał Balbus,
• sekretarz – Mirosława Sendziak,
• skarbnik – Franciszek Jopp,
   pozostali członkowie:
• Karol Kapuciński,
• Lubosław Domachowski,
• Jan Bonikowski,
• Piotr Mądry,
• kronikarz - Janusz Hamielec,
• przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego – Bernadetta Swojak.
Czerwiec 1989 r. - konkurs „Rawicz - miasto od innych droższe”, którego celem było kultywowanie tych składników przeszłości, które tworzyły postęp i rozwój, zaprezentowanie tych tradycji, które w sferze form współżycia zbiorowego, oświaty i kultury, a także czasu wolnego, mogłyby wzbogacić życie i służyć więzi lokalnej, być „Małymi Ojczyznami”.
Sierpień 1989 r. - Towarzystwo czynnie uczestniczy w II Światowym Zjeździe Kadetów II RP.
Styczeń 1990 r. - „Rawickie spotkania w eterze” – Towarzystwo wraz z Harcerskim Klubem Łączności „Rawicz” rozpoczyna imprezy w eterze dla amatorów krótkofalowców w kraju i za granicą.
Maj 1990 r. - Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Poznaniu przyznają TPR pierwszą nagrodę za najlepszą książkę o tematyce wielkopolskiej wydanej w 1989 r. w kategorii wydawców nieprofesjonalnych, pod tytułem „Dzieje Ziemi Rawickiej w grafice”.
Sierpień 1990 r. - Towarzystwo Wystąpiło do burmistrza Miasta z prośbą o nadanie nazwy ulicom Rawicza nazwisk zasłużonych działaczy rawickich.
Kwiecień 1991 r. - powołanie „Grupy inicjatywnej” w celu reaktywowania stowarzyszenia „Bractwo Kurkowe w Rawiczu”.
Na początku lat 90-tych Towarzystwo Przyjaciół Rawicza skupiało 76 członków.
W 1993 r. po wyborach Zarząd tworzyli:
• prezes - Walerian Stanek,
• zastępca prezesa - Jan Świerzewski,
• sekretarz - Józef Stasiak,
• skarbnik - Mirosława Potkowska,
   pozostali członkowie:
• Kazimiera Kirstajn,
• Wiesław Chudy,
• Janusz Hamielec,
• Jerzy Pięta,
• Andrzej Walus.
Na przestrzeni minionych lat cele działalności Towarzystwa nie uległy zasadniczym zmianom. Stowarzyszenie skupia ludzi, dla których udzielanie się w życiu społeczności lokalnej i rozwój kulturalny małej ojczyzny, to nie tylko hobby, ale wręcz wewnętrzna potrzeba.


Fotografia Zarządu TPR ze zbiorów Jana Świerzewskiego; od lewej siedzą: Franciszek Jopp, Karol Kapuciński, Józef Stasiak, Jan Świerzewski, Michał Balbus; stoją od lewej: Jan Bonikowski, Lubosław Domachowski, Mirosława Sendziak, Bernadetta Swojak, Piotr Mądry, Janusz Hamielec.


 

Rawicz na starych pocztówkach

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pomniki i tablice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TPR ©2024 TPR